Verzamelen en tabaksblikken
Begonnen als postzegelverzamelaar ben ik me allengs gaan toeleggen op ansichtkaarten van de binnenvaart en de kustvaart. De basis voor deze verzameling: albums en tabaksblikken vol kaarten van mijn grootouders en andere (varende) familieleden.

Wat ik daar mee doe?
Publiceren in het blad BINNENVAART en in het weekblad SCHUTTEVAER.
Zo kan ik anderen laten delen in dat, waar ik zo van genieten kan.

Glienickerbrucke
De Glienicker Brücke verbindt Potsdam met Berlijn en werd
bekend door de spionnenruil.
Klik op de foto voor meer informatie over postzegels
verzamelen.
In mijn vaste rubriek VERANDERDE VAART in het blad BINNENVAART vind je steeds drie kaarten uit mijn verzameling (een enkele keer aangevuld met bijzondere kaarten of foto's van derden).
Voor het blad van de postzegelvereniging De Postkoets (www.postkoets.nl) heb ik ook al een eens een artikel geschreven met een mix van vakantiefoto's uit Berlijn en omgeving met elk een postzegel.
Rendsburg
Bij Rendsburg staken we het Kielerkanaal over met het
Schwebefähre.
Tijdens onze vakantie in 2002 waren Paula en ik onderweg naar Sleeswijk Holstein. In 2005 heb ik deze reis kunnen afmaken met Anneke Fernhout. Ook zij had zo haar herinneringen aan dit gebied, toen ze daar met hun schip voeren.

Klik eens op:
www.postkoets.nl
www.debinnenvaart.nl

Klik hier voor een plattegrond van deze site.
© Vaarvakanties Jaap Boersema
Gebruik (ook om veiligheidsredenen!!) alleen de nieuwste browsers (Firefox 31.*, Opera 12.* of Internet Explorer 11)
en met een schermresolutie van 1024x768 pixels.
N.B.: Op deze site wordt Javascript gebruikt!

Disclaimer
De informatie op de internet-pagina’s van Varen met Jaap is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internet-pagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.