Van schoolmeester tot sluismeester
Sluis Amerongen
Een volle schutting verlaat de sluis in Amerongen.
RWS 37
Slepen met een lichtboei naar het Klaphek.
Het veranderen van werkkring leverde me een tweetal interviews op. Boven de ene stond "Van schoolmeester tot sluismeester".

Woonachtig aan een sluis en in het bezit van het groot vaarbewijs solliciteerde ik bij Rijkswaterstaat.
"Meneer u bent te oud. Probeer het eens via ODV, het uitzendbureau voor personeel op bruggen, sluizen en boten", kreeg ik te horen.

Binnen de kortste keren had ik voor een halve week werk op de stuwen en sluizen in de Nederrijn en de Lek. De overige tijd kon ik op de rondvaart blijven werken.

Op de vraag of ik ook bereid was om af en toe op de patrouilleboten te varen, zei ik natuurlijk: "Ja!". Zo ook op de vraag of ik mijn papieren als sluismeester wilde halen.

Via de LOI behaalde ik mijn diploma's Nautop 1 en 2. Daar tussendoor haalde ik ook mijn radarpatent, wat me nog een vrijstelling opleverde. Hagestein werd primair mijn werkterrein.

Inmiddels heb ik op de boten van RWS gevaren van de Noordzee (JAN BLANKEN en de DR C.W. LELY) tot de Duitse grens (RWS 36 t/m 41).

Aardige andere klussen waren voor mij: CBS Lobith op de Post in Nijmegen, mijn tijdelijke werk als veerschipper naar IJsseloog (Zie: Binnenvaart), het veer in Breukelen en op het driehoeksveer tussen Ridderkerk-Kinderdijk-Krimpen a/d Lek (Zie: Anderen).

Klik hier voor een plattegrond van deze site.
© Vaarvakanties Jaap Boersema
Gebruik (ook om veiligheidsredenen!!) alleen de nieuwste browsers (Firefox 31.*, Opera 12.* of Internet Explorer 11)
en met een schermresolutie van 1024x768 pixels.
N.B.: Op deze site wordt Javascript gebruikt!

Disclaimer
De informatie op de internet-pagina’s van Varen met Jaap is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internet-pagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.