hartelijk welkom op deze internet-pagina's
U, als lezer, vindt hier niet alleen informatie over varen en vaarreizen, maar ook over Jaap privé.
Bij de oorspronkelijke “vaar-zelf-vakanties” zijn de laatste jaren ook lezersreizen (cruises) gekomen. Dat vroeg om een andere opzet.
Bij sommige pagina’s staat een pijltje naar beneden voor een submenu met een aantal andere pagina's die extra informatie bevatten.

De lezersreizen worden aangeboden aan iedereen die deze website bezoekt. Ze zijn het resultaat van mijn freelance-schrijverij in bladen als het magazine BINNENVAART en het weekblad SCHUTTEVAER.

Ook NCRV-reizen deed mee. Voor hen organiseerde en verzorgde ik vanaf 1985 vaarreizen en andere vakanties.
Jan van Scorel
JAN VAN SCOREL
De eerste vaarreis voor de NCRV was met het mps JAN VAN SCOREL. We hebben vaker met dit bijzondere schip gevaren dat sindsdien helemaal is vernieuwd en nu GRETHA VAN HOLLAND heet.

Hier vaart ze de Zuidersluis in Nieuwegein in na een instructietocht voor leerlingen van de schippersschool met internaat voor schipperskinderen; bekend als het Prins Hendrik internaat in Vreeswijk.
Wat er onder “vaar-zelf-vakanties” wordt verstaan,
vindt u als inleiding op de pagina Vaar zelf....

Narrow boats

Nieuwsgierig wie deze schipper/reisleider is?
U vindt het op de pagina Wie ben ik.

 

Klik hier voor een plattegrond van deze site.
© Vaarvakanties Jaap Boersema
Gebruik (ook om veiligheidsredenen!!) alleen de nieuwste browsers (Firefox 44.*, Opera 12.* of Internet Explorer 11)
en met een schermresolutie van 1024x768 pixels.
N.B.: Op deze site wordt Javascript gebruikt!

Disclaimer
De informatie op de internet-pagina’s van Varen met Jaap is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internet-pagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Coventry met narrow boats.

De wierde (terp) van Ezinge.